Tunneltvättar

Tvättmaskiner i automatiskt tunnelförfarande. Transporten genom maskinen kan lösas med olika system t,ex transportmattor, rullbanor, kedjedrift eller hängconveyor beroende på gods och kapacitetskrav. Tvättning kan göras i ett eller flera steg beroende på renhetskrav. Torkning av godset kan lösas genom blåsning med tryckluft, högtrycksfläkt varmluftsfläkt eller IR-element. Maskinerna passar utmärkt när det krävs hög produktionstakt och kan både fungera fristående eller integreras i en produktionslinje.