Spoltvättmaskiner

Spoltvättmaskinerna tvättar effektivt gods genom spolning med vätska under tryck. spoltvättning rengör effektivt de ytor som träffas och passar utmärkt för tvättning av verktyg, lådor, skivor etc. I Pandaqua modellen är tvättbordet fast och spolrören roterar runt maskinen. I Simplex och Simplex big modellerna är spolrören fasta och bordet roteras långsamt. Alla maskinerna är som standard anpassade för att tvätta med vattenbaserad alkalisk vätska, Pandaqua maskiner kan dessutom byggas för att tvätta med lösningsmedel. Simplex maskinerna är utmärkta för tvättning av smått till medelstort gods. Pandaqua och Simplex big är utmärkta för tvättning av medelstort till stort gods, Pandaquan lämpar sig väl för rektangulära mått och simplex big för kubiska mått.  

Kontakta oss

Pandaqua serien

Frontmatad spoltvätt med fast tvättbord och roterande spolrör. Maskinen kan byggas med en eller flera tankar vilket tillåter tvätt/skölj förfarande. Maskinen kan dessutom utrustas med en lång rad tillval bl.a. tryckluftsblåsning, automatisk vätskepåfyllning, partikelfiltrering högre spoltryck och oljeavskilljning. 

 Simplex serien

Brett sortiment av toppmatade spoltvättar i olika storlekar och versioner. Simplex kan levereras i tre versioner; P som är en enklare elektromekaniskt styrd modell och som kan tvätta i upp till 60 grader. LT som också är anpassad för att tvätta i upp till 60 grader men som styrs via PLC och har möjlighet till fler tillval. Och HT som liksom LT modellen styrs via PLC men kan tvätta i upp till 80 grader. Alla maskinerna är anpassade för att tvätta med vattenbaserad alkalisk tvättvätska. Maskinerna kan levereras med flera tillval för att förbättra tvättresultatet och förenkla hanteringen.   

För verksamheter utanför ren industrimiljö där det inte finns 3-fas anslutningar kan de mindre P modellerna levereras anpassade för 1-fas anslutningar.

 Simplex Big serien

Simplex Big är en frontmatad spoltvätt som automatiskt tvättar medelstora och stora mekaniska delar. Tvättning utförs med hjälp av en övre, undre samt sidoliggande spolbåge som spolar godset medans plattformen långsamt roterar genom en växelmotor med momentbegränsare. Maskinen finns i 1 respektive 2 tanks modeller. Den finns i en oisolerad variant (LT) som har en temperaturbegränsning om 60°C samt en isolerad variant som tvättar upp till 80°C. Med PLC:n kan operatören hantera tid, temperaturer, nivåer, signaler och larm. Den lättanvända och intuitiva programvaran kan visa information på många språk.