Dopptvättar 

Dopptvättar rengör genom att höja och sänka godset upp och ned i ett bad. Metoden lämpar sig särskilt väl när godset har hålrum och skymda konturer där en spoltvättmaskin har svårt att komma åt t.ex. rör, motordelar, hydraulblock etc. Maskinerna har möjlighet att komplettera dopptvättningen med spoltvättning och/eller ultraljudsrengöring för att uppnå bättre tvättresultat.   

Kontakta oss

Dopptvätt med möjlighet att utrustas med både spolning samt ultraljudsfunktion. Tvättar rent i håligheter och skymda konturer. Tvättningen sker genom att godset upprepade gånger sänks ned i ett vattenbaserat alkaliskt bad. Godset kan som tillval spolas både över och under ytan. Vid behov kan det också efter nedsänkningen i badet behandlas med ultraljud.  

Dopptvätt för lösningsmedel. Maskinen tvättar liksom Milaqua genom upprepade nedsänkningar i ett bad som för Milasol består av lösningsmedel. vid behov kan maskinen utrustas med spolning. Kan även utrustas för Atex miljöer.

Dopptvätt med rotation av tvättkorg, tvättar enligt samma princip som Milaquan med upprepad nedsänkning i ett vattenbaserat, alkaliskt bad. Möjlighet finns att kombinera dopptvättningen med spoltvätt och ultraljudstvätt. Maskinen inkluderar en fixtur för korg och är utmärkt för att tvätta mindre gods i korg. Fixturen inkluderar rotatation för effektivare/jämnare tvättning och för effektivare avrinning.