Tvättvätskor

Rätt tvättvätska är helt avgörande för att få ett bra tvättresultat. Vilken vätska som ska väljas beror dels på godset och dels på vilken förorening som ska avlägsnas. För olja, fett, sot och annan allmän industrismuts är alkaliska tvättmedel lämpliga. När oxider som t.ex. rost ska avlägsnas är det bättre med ett surt rengöringsmedel. Vid hårt sittande organiska föroreningar som t.ex. tjära eller asfalt är lösningsmedel lämpligast. Kontakta oss gärna så hjälper vi dig att hitta rätt rengöringsmetod.

Kontakta oss

Sortiment

Standardsortimentet nedan är lämpligt för de vanligaste tvättbehoven men vid specialtillämpningar kan andra medel behövas. Vi har ett nära samarbete med kemileverantörer och tar gärna fram en lämplig vätska speciellt för era behov. 


IT443 Grovrent HD: Lämpar sig för manuell rengöring. Löser olja, fett, sot, vägsmuts och statisk smuts. Är lämpat för högtryckstvätt.


IT496 Alkalisk Ultraljudstvätt SS: Ett kraftigt alkaliskt rengöringsmedel för industriell ultraljudsren­göring av järn och stål.


IT638 Detaljtvätt Multi: Ett lågskummande alkaliskt rengöringsmedel avsedd för rengöring och avfettning av bl.a. aluminiumdetaljer.


IT642 Detaljtvätt Järn och stål: Lågskummande alkaliskt rengöringsmedel avsedd för rengöring och avfettning av bl.a. stål, järn och rostfritt.


IT647 Detaljtvätt KS: Ett temporärt korrosionsskydd för järn och stål. Kan användas i både dopp- och sprutapplikationer.


IT655 Detaljtvätt Neutral Ultra: Lågskummande alkaliskt rengöringsmedel avsedd för ultraljusrengöring och avfettning av känsliga material som zink, magnesium, aluminium. Innehåller korrosionsskydd.


IT660 Detaljtvätt Process: Lågskummande saltfritt alkaliskt rengörings-medel avsedd för rengöring och avfettning av känsliga material som zink, magnesium, aluminium. Kan användas från 30 grader. Innehåller korrosionsskydd.


IT663 Ämnestvätt: Ett lågskummande alkaliskt rengöringsmedel avsedd för rengöring och avfettning av bl.a. stål, järn och rostfritt.


IT670 Detaljtvätt Process M: Ett alkaliskt rengöringsmedel med korrosionsskydd för mässing, aluminium, koppar, zink, stål, järn och rostfritt. Kan användas i både dopp- och sprutapplikationer.


IT680: Skumdämpare utan silikon.  


IT685: Skumdämpare med silikon. 


IT829 Sur ultraljudstvätt: Surt rengöringsmedel för borttagning av kalk och rost med hjälp av ultraljud. Kan användas i doppsystem eller manuellt.