Tvättvätskor

Rätt tvättvätska är helt avgörande för att få ett bra tvättresultat. Vilken vätska som ska väljas beror dels på godset och dels på vilken förorening som ska avlägsnas. För olja, fett, sot och annan allmän industrismuts är alkaliska tvättmedel lämpliga. När oxider som t.ex. rost ska avlägsnas är det bättre med ett surt rengöringsmedel. Vid hårt sittande organiska föroreningar som t.ex. tjära eller asfalt är lösningsmedel lämpligast. Testa gärna vår guide eller kontakta oss så hjälper vi dig att hitta rätt rengöringsmetod.