Tankar för rengöring och ytbehandling

Större tankar för rengöring eller ytbehandling,  Tankar är lämpliga både när mycket stora detaljer ska rengöras/behandlas eller när stora volymer mindre gods behöver rengöras under lång tid. Tankarna lastas uppifrån och kan levereras med lastbärare anpassade för ert gods. Beroende på vilken vätska som ska användas i badet kan tankarna tillverkas i rostfritt eller i syrafast stål. Tankarnas utformning baseras på godsets utformning och vilka processteg som ska användas, vid en flerstegsprocess kan flera tankar i serie levereras. Tankarna kan beroende på behov bland annat förses med värme/kylning, automatiska lock, spolning, partikelfiltrering, oljeavskiljare och/eller ultraljud. Storleken på tankarna kan anpassas helt efter godsets volym. Kontakta oss gärna för mer information   

Kontakta oss