Produkter

Vi säljer alla produkter som behövs för industriell rengöring. Vi har ett brett utbud av industritvättmaskiner från mindre ultraljudsbad och karuselltvättar till stora dopptvättar och tunneltvättar, vid behov specialbygger vi maskiner efter specifika önskemål. För att förlänga livstiden på bad säljer vi både oljeavskiljare, påsfilterhus och påsfilter som både kan byggas in i nya maskiner och kan installeras mot befintliga. För att få effektiv rengöring krävs en tvättvätska som är stark nog för att avlägsna föroreningen utan att skada godset. Vi säljer därför ett stort antal olika tvättvätskor för att säkerställa att vi alltid har rätt vätska för jobbet. Vi har levererat maskiner till alla typer av industrier från mekaniska verkstäder och fordonsindustri till livsmedelsindustri och har byggt upp en bred kunskapsbas för vad som krävs för effektiv tvättning i industrin.    

Exempel på industriella tvättmaskiner Tvättmaskiner

Vi har ett brett utbud av industritvättmaskiner. Tvättningen kan beroende på gods och förorening utföras genom spolning, doppning, ultraljud eller en kombination av dessa. Tvättningen kan utföras i kabin, korg eller tunnelförfarande beroende på behov. 

Filter och oljeavskiljare för vattenrening Filter & filtreringssystem

För att förlänga livstiden på bad och höja tvättningens kvalité kan maskinerna utrustas med påsfilter för att avlägsna partiklar. 


För att avlägsna oljor kan maskiner utrustas med oljeavskiljare. Dessa kan dels monteras direkt mot tank eller säljas i mobilt utförande för att kunna rengöra flera tankar. 

tvättvätskor kemikalier för industritvätt Tvättvätskor

Vi säljer alkaliska, sura och lösningsmedelsbaserade tvättvätskor. Vanligtvis är alkaliska medel lämpliga för att tvätta bort sot, fett, olja och annan allmän industrismuts. Sura medel lämpar sig väl mot oxider och lösningsmedel är lämpliga för att tvätta bort olja och annat organiskt material. Se vår guide för att hitta rätt medel.