Robottvätt serien

Maskinserien är en toppmatad dopptvätt som matas automatiskt via extern robot och kan med fördel placeras i en robotcell. Som standard har maskinserien inget eget styrsystem utan skall fungera helt integrerat i överliggande robotsystem. Detta system skall styra pump, pneumatiskt lock, uppvärmning, nivåreglering samt eventuella tillbehör. Som tillval kan maskinen givetvis även utrustas med eget styrsystem. 


Beroende på modell kan maskinen tvätta med enbart doppning, med spolning under ytan (jacuzzispolning) eller med ultraljud. Vid behov kan maskinen utrustas med flera tankar för att möjliggöra flerstegstvätt t.ex. tvätt/skölj. Som tillval kan maskinen utrustas med blåskabin för torkning, oljeavskiljare och partikelfiltrering. För att spara på robotens verktyg finns det möjlighet att i de större modellerna inkludera en höj/sänkbar plattform som godset kan placeras på.