Oljeavskiljare

Oljeavskiljare stationärt monterad mot tank eller som mobil enhet. Avskiljaren används för att förlänga badets livslängd och därmed minska arbetsbehovet. Oljeavskiljaren avskiljer oljor, kylemulsioner och liknande genom att utnyttja oljans tendens att skikta sig och flyta upp till ytan, via ett överlopp leds oljan till extern behållare. I standardutförande är den anpassad för att rengöra tankar upp till 1500 liter. Vid större behov kan detta dock ökas alternativt kan flera oljeavskiljare användas.


Den mobila oljeavskiljaren fungerar enligt samma princip som den stationära men är anpassad för att kunna flyttas runt och fungerar utmärkt t.ex. om flera mindre tankar behöver tömmas från olja.