Industriell legotvättning i Lund

Kontakta oss

Milama erbjuder legotvättning i industriell skala i Lund. Vi har ett brett sortiment av tvättmaskiner och kundanpassar även system efter kunds önskemål. Oavsett om ert behov är tvättning av emballage, färdiga produkter eller mellan olika produktionssteg har vi möjlighet att erbjuda en bra lösning. Vi har genom åren byggt upp stor erfarenhet av tvättning och har erfarenhet av allt från stålplattor och plastbackar till värmeväxlare och hydraulikkomponenter. Som tillverkare av tvättmaskiner har vi ett stort kontaktnät av kemileverantörer, filtersystem och automation. Detta borgar för en effektiv hantering av gods och ett gott tvättresultat. Jämfört med att införskaffa egen tvättutrustning har legotvättning flera fördelar:

 • Ingen investeringskostnad för kunden. Om en komponent endast kommer tillverkas en kortare tid eller i små volymer kan en maskininvestering vara svårmotiverad. Hos oss finns maskin, personal och kemikalier redan.


 • Inget behov av egen yta för maskinen. En tvättmaskin tar upp produktionsyta och kan kräva anpassning av lokalen för att hantera ånga, förvara tvättkemikalier och dylikt. Har ni platsbrist i er lokal är legotvättning ett utmärkt alternativ för att spara utrymme.


 • Ökad flexibilitet, tillverkas komponenter i kampanjer finns risken att utrustning och personal inte kommer kunna utnyttjas optimalt mellan kampanjerna. Vår tvättanläggning är mycket flexibel och kan snabbt skalas upp eller ned beroende på behoven över året.


 • Mindre att tänka på. Är tvättningen det sista produktionssteget kan det skickas till oss för tvätt och sedan skickas direkt till slutkunden. Finns renhetskrav kan vi vidarebefordra stickprov till externt labb eller tillbaka till er för kontroll av renheten


 • Legotvättningen kan med fördel kombineras med andra legotjänster. T.ex. kan vi grada kanter innan tvättning, montera ihop tvättade detaljer, kontrollera toleranser och paketera gods. Vi kan också fungera som lagerhotell och lagerhålla gods efter tvättning eller andra legoarbeten och sedan skicka godset vid avrop. 

Maskinpark

Maskinparken förändras fortlöpande beroende på kunders behov. Förutom de tvättmaskiner som vi alltid har på plats tar vi fram olika kundanpassade lösningar. I dagsläget har vi nedanstående maskiner i vår produktion: 


 • Toppmodern ultraljudstvätt för 2 m³gods med både tvätt samt sköljsteg.
 • Flera tunneltvättmaskiner för effektiv tvättning av plåtgods i flerstegsmaskiner.
 • Mindre ultraljudstvättar för mindre serier.
 • Spoltvättar för kabintvättning där detta är passande.
 • Korgtvättmaskin med doppning, spolning och torkning för mindre detaljer. 
 • Dopptvättmaskiner för tvättning av gods med invecklad geometri. 
 • Högtryckstvättar för manuell tvättning.


Miljö

För att minska vår miljöpåverkan arbetar vi alltid med att minska vår använding av vatten, kemikallier och energi utan att offra kvaliteten. I vår ambition om att värna om miljön har vi också investerat i ett eget reningsverk som hanterar vårt spillvatten.


Miljöpolicy Milama clean