Påsfilter & påsfilterhus

Rostfria påsfilterhus och påsfilter för att avlägsna partiklar från vätskan som används. Påsfilterhusen är anpassade för ett flöde på 300 liter per minut och ett tryck på upp till 4 bar, båda kan dock ökas vid behov. I påsfilterhuset placeras ett utbytbart påsfilter, beroende på behov anpassas finheten på påsfiltret mellan 1 och 500 µm. Vid höga renhetskrav kan flera påsfilterhus med olika finhet på filtreringen placeras i serie. 


Påsfilterhusen kan också levereras med flera tillval; 

Tryckmätare före och efter för att indikera när filtret behöver bytas.

Magnetfilter för att avskilja partiklar av magnetiska metaller. 

Stålstrumpa för aktivt kol.

och 

Säkerhetsbrytare på locket för att säkerställa att maskinen inte startas när locket är öppet.