Industritvättmaskiner – Tvättmaskiner och tvättsystem för

industrin

Milama har arbetat med industritvätt sedan starten 1986 och har tillverkat industritvättmaskiner och tvättsystem för alla typer av industri sedan dess. Maskindesignen har under åren utvecklats för att uppnå bästa möjliga tvättresultat samtidigt som maskinerna har lång livstid. En industritvättmaskin från Milama byggs som standard alltid i rostfritt stål och arbetar över tank för att på så sätt återanvända vatten och energi.


Se nedan för exempel på vårt utbud av industritvättmaskiner. Förutom standardmodellerna nedan bygger och designar vi också tvättmaskiner anpassade för industri helt efter kundens behov.

Spoltvättar spoltvättmaskin rengöring genom spolning

Spoltvättmaskiner tvättar effektivt rent gods. Beroende på vilken typ av maskin som används roterar antingen spolrören kring godset eller så roterar godset och omges av fasta spolrör.

Dopptvättar Dopptvättar för effektiv rengöring tvättning möjlighet till ultraljud

Dopptvättar är särskillt lämpliga för att tvätta gods med komplicerad geometri (kanaler, skymda konturer etc) där en spoltvätt har svårt att komma åt.  

Ultraljudstvättar Ultraljudstvättar med hög ultraljudseffektUltraljudstvättar, som lämpar sig väl för svåravlägsnad smuts. Beroende på typ av förorening och renhetskrav kan ultraljudets frekvens och effekt anpassas. 

Tunneltvättar tunneltvätt med ett eller flera steg, spoltvättning

Tunneltvättar lämpar sig extra väl när det krävs en hög produktionstakt. I tunneltvättar sker tvättningen antingen kontinuerligt eller taktat, Tvättmetod och utformning (antal steg, transportsätt, etc) byggs alltid specifikt efter de behov som finns.

Korgtvättar korgtvätt för tvättning av smådetaljer eller annat gods

Korgtvättar är anpassade för att tvätta mindre detaljer som är placerade i korg. Tvättningen kan ske genom både spolning, doppning och ultraljudstvättning eller en kombination beroende på behov.

Manuella tvättar manuell smådelstvätt för tvättning med vatten eller lösningsmedelManuella tvättskåp för mindre gods. Godset tvättas med en spolpistol, möjlighet finns för tvättning med både vattenbaserad alkalisk vätska och med lösningsmedel. 

Robottvättar Automatiserad dopptvätt för lastning av robot
Robottvättarna är anpassade för att stå integrerade i en produktionslinje och lastas/lossas av en robot. Tvättningen kan göras med hjälp av doppning, spolning och/eller ultraljud.

Tankar för Rengöring och ytbehandling Stora Tankar för rengöring eller blötläggning


Större tankar för rengöring och ytbehandling. Kan levereras i många olika storlekar och utföranden. 

Vilken maskin är lämplig?  

En industritvättmaskins effektivitet beror på fyra faktorer:


 Tiden som tvättningen pågår. Ju längre tid desto bättre blir generellt tvättresultatet, oftast ställer dock produktionstakten krav på att tvättningen inte tar för lång tid.


Tvättvätskan som används har stor effekt men både miljö, arbetsmiljöskäl och godset begränsar ofta vilka tvättvätskor som kan användas.

 Temperaturen som tvättningen sker vid. Generellt sett resulterar högre temperatur i bättre tvättresultat. En del typer av gods är dock känsligt för höga temperaturer.


Den mekaniska påverkan från tvättmaskinen, t.ex. spolningens tryck och flöde eller ett bads ultraljudseffekt.


Hur bra effekt det blir på tvättningen beror på hur väl dessa faktorer samverkar. Vilken tvättmaskin som ska väljas beror på vad som ska tvättas (material, storlek, geometri) och vad som ska tvättas bort. Har godset enkel geometri är en kabintvätt med spolning ofta det bästa valet, beroende på hur hårt förorening sitter kan pumpens tryck och flöde anpassas. Är godsets geometri mer komplex är en kabintvätt med doppning ofta effektivare. Dopptvättningen kan vid behov kompletteras med ultraljudstvättning och/eller jacuzzispolning om föroreningen sitter fast hårt. För att uppnå bra resultat behöver en industritvättmaskin använda rätt vätska för godset och föroreningen. I de flesta fall är en vattenbaserad alkalisk tvättvätska tillräcklig för att uppnå de krav som finns men i undantagsfall behövs en tvättmaskin som är anpassad för att använda lösningsmedel eller en sur tvättvätska.