Industritvättmaskiner 

Exempel på vårt utbud av industritvättmaskiner. Förutom standardmodellerna nedan bygger och designar vi också maskiner helt efter kundens behov. Vilken tvättmaskin som ska väljas beror på vad som ska tvättas (material, storlek, geometri) och vad som ska tvättas bort. Spoltvättning är mycket effektivt på material med enkel geometri där spolningen kan nå alla ytor. För gods med mycket hörn och hålrum där spoltvättning har svårt att komma åt är dopptvättning ett bra alternativ då godset sänks ned helt i badet och tvättas av genom att det förs upp och ned ur vätskan. Spol och dopptvättar finns både i modeller för tvättning med alkalisk tvättvätska och i modeller som använder lösningsmedel såsom nafta eller kristallolja. Ultraljudstvättning är ett effektivt alternativ när föroreningen sitter fast mycket hårt. Tunneltvättar och korgtvättar tillåter hög produktionstakt och kan vid behov inkludera flera tvätt/skölj och torksteg. 

Spoltvättar spoltvättmaskin rengöring genom spolning

Spoltvättmaskiner tvättar effektivt rent gods. Beroende på vilken typ av maskin som används roterar antingen spolrören kring godset eller så roterar godset och omges av fasta spolrör.

Dopptvättar Dopptvättar för effektiv rengöring tvättning möjlighet till ultraljud

Dopptvättar är särskillt lämpliga för att tvätta gods med komplicerad geometri (kanaler, skymda konturer etc) där en spoltvätt har svårt att komma åt.  

Ultraljudstvättar Ultraljudstvättar med hög ultraljudseffektUltraljudstvättar, som lämpar sig väl för svåravlägsnad smuts. Beroende på typ av förorening och renhetskrav kan ultraljudets frekvens och effekt anpassas. 

Tunneltvättar tunneltvätt med ett eller flera steg, spoltvättning

Tunneltvättar lämpar sig extra väl när det krävs en hög produktionstakt. I tunneltvättar sker tvättningen antingen kontinuerligt eller taktat, Tvättmetod och utformning (antal steg, transportsätt, etc) byggs alltid specifikt efter de behov som finns.

Korgtvättar korgtvätt för tvättning av smådetaljer eller annat gods

Korgtvättar är anpassade för att tvätta mindre detaljer som är placerade i korg. Tvättningen kan ske genom både spolning, doppning och ultraljudstvättning eller en kombination beroende på behov.

Manuella tvättar manuell tvätt för tvättning med vatten eller lösningsmedelManuella tvättskåp för mindre gods. Godset tvättas med en spolpistol, möjlighet finns för tvättning med både vattenbaserad alkalisk vätska och med lösningsmedel. 

Robottvättar Automatiserad dopptvätt för lastning av robot
Robottvättarna är anpassade för att stå integrerade i en produktionslinje och lastas/lossas av en robot. Tvättningen kan göras med hjälp av doppning, spolning och/eller ultraljud.

Tankar för Rengöring och ytbehandling Tank för rengöring


Större tankar för rengöring och ytbehandling. Kan levereras i många olika storlekar och utföranden.