manuell tvättmaskin för smådelstvätt
Smådelstvättning av hydraulikdelar manuellt Kontakta oss

Manuella tvättskåp för smådelstvätt

Manuell smådelstvätt där operatören kan tvätta smått och medelstort gods med handskar
genom två hål i maskinens front. En smådelstvätt passar utmärkt i såväl verkstäder och labb som i produktion av mindre serier. Tvättningen sker med effektiv pump och spolpistol vilken snabbt kan bytas ut via snabbkoppling till tvättborste om man så önskar. Spolningen kontrolleras via en fotpedal. Maskinen är även utrustad med en tryckluftspistol för torrblåsning. Maskinens tank är utrustad med två tömningsventiler, en högt och en lågt sittande. Den högt sittande tömningsventilen gör det möjligt att tömma ut olja och andra föroreningar som samlats på vätskans yta. Den lågt sittande gör det möjligt att tömma hela tanken för ett fullständigt vätskebyte. Maskinen finns i två standardstorlekar (vid förfrågan kan större modeller tas fram), storlekarna tar olika mått men kan alla lastas med 70 kg. Maskinen kan utrustas med flera tillval; bl.a. hjul för att vara flyttbar, patronfilter, veckour för värme (endast vattenbaserade tvättar) och ökad lastvikt till 150 kg.

 

Smådelstvättar för olika behov

Smådelstvätt-serien kan levereras i tre utföranden:

X-modell med elektrisk högtryckspump (upp till 80 bar) för alkalisk vattenbaserad vätska.

C-modell med elektrisk pump (upp till 8 bar) för alkalisk vattenbaserad vätska.

P-modell med pneumatisk pump (upp till 5 bar) för otempererade lösningsmedel.

Det elektriska utförandet kan laddas med alkalisk vattenbaserad vätska om max PH 12. Vätskan kan värmas till max 60ºC och ska vara lågskummande vid den temperatur tvättningen sker vid. Det pneumatiska utförandet används för lösningsmedel liknande nafta, kristallolja och fotogen med en maximal flampunkt på 55°C, maskinen kan bara användas vid rumstemperatur.

P och C-modellerna kan levereras i öppet utförande utan lock vilket dels gör maskinen
billigare och dels minskar tiden för lastning/lossning av delar.