Lavapen serien- manuella tvättskåp för smådelstvätt

Manuell smådelstvätt där operatören kan tvätta smått och medelstort gods med handskar genom två hål i maskinens front. En smådelstvätt passar utmärkt i såväl verkstäder och labb som i produktion av mindre serier. Tvättningen sker med effektiv pump och spolpistol vilken snabbt kan bytas ut via snabbkoppling till tvättborste om man så önskar. Maskinen kan även utrustas med en tryckluftspistol för torrblåsning. 


Maskinserien kan levereras i tre utföranden: 

X-modell med elektrisk högtryckspump (upp till 80 bar) för alkalisk vattenbaserad vätska.

C-modell med elektrisk pump (upp till 8 bar) för alkalisk vattenbaserad vätska.

P-modell med pneumatisk pump (upp till 5 bar) för otempererade lösningsmedel.


Det elektriska utförandet kan laddas med alkalisk vattenbaserad vätska om max PH 12. Vätskan kan värmas till max 60ºC och ska vara lågskummande vid den temperatur tvättningen sker vid. Det pneumatiska utförandet används för lösningsmedel liknande nafta, kristallolja och fotogen vid rumstemperatur.


P och C-modellerna kan levereras i öppet utförande utan lock vilket dels gör maskinen billigare och dels minskar tiden för lastning/lossning av delar.