Nyheter

Januari 2022: Robottvätt levererad till kund i Sverige. Maskinen är främst avsedd för att stå i en ingärdad robotcell men kan enkelt anpassas för att hanteras manuellt. Maskinen är utrustad med två tankar för tvätt/skölj, båda tankarna har automatisk vatten och kemipåfyllning. Tvättanken är utrustad med ultraljud och jacuzzipump, vätskan renas av partikelfilter och oljeavskiljare. Sköljtanken innehåller inga funktioner utan godset sköljs genom att röras runt i tanken.

Maskinen är också utrustad med en utsugsfläkt för att suga ut ånga när luckan till tvättanken öppnas samt ett blåsskåp för torrblåsning. Blåsskåpet innehåller fyra blåsmunstycken med variabelt flöde. För att läsa mer om våra robottvättar se här.

December 2021: Ny spoltvätt levererad till kund i Sverige. Maskinen rengör godset genom att spola med trycksatt vätska, uppifrån, nedifrån och från sidan, samtidigt roteras plattformen som godset står på för att säkerställa att hela godset tvättas. Efter tvättning blåses godset av med tryckluft. 

Maskinen är byggd för att användas med lösningsmedel med låg flampunkt och maskinen skiljer sig därför på flera sätt från vanliga maskiner bl.a. genom att använda lågyteffektselement för uppvärmningen och genom att kontinuerligt cirkulera tvättvätskan med en dedikerad pump. Maskinen stoppas automatiskt om temperaturen blir för hög och temperaturen övervakas med flera oberoende termostater. 

Maskinen är utrustad med ett integrerat filter på ventilationen. Detta innehåller både droppstopp och HEPA-filter. För att läsa mer om våra spoltvättar se här

September 2021: Ny tunneltvätt levererad till kund i Tyskland. Maskinen är avsedd för att tvätta rent kraftigt förorenat plåtgods och är därför utrustad med två pumpar som vardera ger 800 liter per minut vid 8 bar. För att hantera den stora mängden föroreningar har maskinen en partikelfälla på returen till tanken, silkorgar och flera påsfilter. För att läsa mer om våra Tunneltvättar se här.