Nyheter

September 2021: Ny tunneltvätt levererad till kund i Tyskland. Maskinen är avsedd för att tvätta rent kraftigt förorenat plåtgods och är därför utrustad med två pumpar som vardera ger 800 liter per minut vid 8 bar. För att hantera den stora mängden föroreningar har maskinen en partikelfälla på returen till tanken, silkorgar och flera påsfilter.

Bild över tunneltvätt för att tvätta kraftigt förorenat plåtgods