Korgtvättmaskin för tvättning av mindre detaljer och större gods

 

Korgtvättmaskiner lämpar sig väl för tvättning av mindre detaljer som det inte är rationellt att hantera fritt. Även större bitar med komplicerad geometri är väl lämpade för att tvättas i en korgtvättmaskin. Tvättprocessen i en korgtvättmaskin består av godset placeras i en korg som därefter tvättas genom spolning, dränkning eller ultraljud alternativt en kombination av flera av dessa. Torkning kan med fördel implementeras i maskinen och kan bestå av blåsning med tryck eller varmluft, IR-element eller vacuumtork. Precis som med de olika tvättmetoderna är det möjligt att kombinera olika torkmetoder. Under både tvättning och torkning kan korgen med gods roteras eller vaggas.

 

Fördelar med korgtvättar


Hantering i korg gör att stora mängder smått gods kan hanteras effektivt.

 

Rotationen gör att små delar som ligger an mot varandra kommer flyttas vilket gör att inga delar riskerar att ligga i skugga under hela tvättprocessen.

Möjligheten att nå in i inre kanaler och skymda konturer förbättras då rotationen gör att alla delar går mot spol och blåsmunstycken.

 Torkningen snabbas upp genom bättre avrinning när godset vänds upp och ned flera gånger under processen.

Maskinerna kan beroende på modell förses med olika tillval för att förbättra resultatet och/eller förlänga badets livstid t.ex. oljeavskiljare eller partikelfiltrering.

 

Olika typer av korgtvättar


I Korgtvättlinjen, Rotor och Twister kan standardkorgar roteras kontinuerligt under och efter tvättningen vilket ger effektivare rengöring och underlättar avrinningen. I korgtvättlinjen matas korgen genom flera kabiner med olika processteg likt i en tunneltvätt vilket gör att flera korgar kan befinna sig i maskinen samtidigt. Rotor har möjlighet till automatiserad in och utmatning via extern rullbana och kan på så sätt arbeta självständigt så länge det finns korgar på banan in i maskinen (och utbanan inte är full). Twister är avsedd för mindre serier och kan hantera en manuellt lastad korg som tvättas med spolning under rotation. Korgtvättserien är anpassad för att hantera stora korgar med hög vikt och fungerar utmärkt till exempel för att tvätta gods innan härdning.

Kontakta oss

 Korgtvätt serien

Tvättmaskin för korggods i singelkabin om ett eller flera steg. Tvättningen består av spolning och dränkning av godset. 

 Korgtvättlinje serien

Tvättmaskin för korggods i helautomatiskt utförande i tunnelförfarande. Korgar hanteras från magasin på rullbana eller direkt från pall. Maskinen passar mycket väl när stora mängder små detaljer behöver tvättas i ett automatiserat förfarande. 

 Rotor

Rotor är avsedd att tvätta mindre detaljer i korg i upp till 80°C i vattenbaserad alkalisk vätska. Godset kan täckas helt av vatten under tvättningen och roteras kontinuerligt. Rengöringsprocessen kan förutom rotation i vatten också bestå av spolning och/eller ultraljud. Trumman där korgen tvättas är hermetiskt försluten och godset kan effektivt torkas med tryckluft, varmluft eller vakuum. Tvättprocessen är helt automatisk och styrs via PLC med touch skärm.

Twister 

Mindre korgtvättmaskin avsedd för att tvätta bulkgods med spolning av vattenbaserad varm alkalisk tvättvätska. Korgen roteras kontinuerligt under tvättningen. Maskinen kan levereras med olika tillval och anpassad för olika temperaturer.