Korgtvättar


Korgtvättar lämpar sig väl för tvättning av mindre detaljer som det inte är rationellt att hantera fritt. Tvättprocessen består av godset placeras i en korg som därefter tvättas genom en kombination av doppning och spolning. Vid krav på hög produktionstakt är korgtvättlinje eller Rotor bra val. I korgtvättlinjen matas korgen genom flera kabiner med olika processteg likt i en tunneltvätt. Rotor har möjlighet till automatiserad in och utmatning via extern rullbana och kan utrustas med ultraljud vid behov.  

Tvättmaskin för korggods i singelkabin om ett eller flera steg. Tvättningen består av spolning och dränkning av godset kombinerat med rotation. 

Tvättmaskin för korggods i helautomatiskt utförande i tunnelförfarande. Korgar hanteras från magasin på rullbana eller direkt från pall. Maskinen passar mycket väl när stora mängder små detaljer behöver tvättas i ett automatiserat förfarande. 

Flexibel korgtvättmaskin med flera tillvalsfunktioner. Godset tvättas i en hermetiskt sluten trumma och kan både spolas, dränkas och torkas. Krävs hög produktionstakt kan maskinen utrustas med rullbana som kan automatiseras. Vid höga renhetskrav finns möjlighet att inkludera ultraljudseffekt i maskinen. Är kraven på torrhet i nästa steg höga kan maskinen utrustas med vakuumtork.