Korgtvättmaskin för tvättning av mindre detaljer


Korgtvättmaskiner lämpar sig väl för tvättning av mindre detaljer som det inte är rationellt att hantera fritt. Tvättprocessen i en korgtvättmaskin består av godset placeras i en korg som därefter tvättas genom en kombination av doppning och spolning. För att förbättra tvättresultatet och underlätta torkningen kan en korgtvättmaskin utrustas med diverse tillval till exempel filtrering, IR-tork eller blåsning.
I Korgtvättlinjen och Rotor kan standardkorgar roteras kontinuerligt under och efter tvättningen vilket ger effektivare rengöring och underlättar avrinningen. I korgtvättlinjen matas korgen genom flera kabiner med olika processteg likt i en tunneltvätt vilket gör att flera korgar kan befinna sig i maskinen samtidigt. Rotor har möjlighet till automatiserad in och utmatning via extern rullbana och kan på så sätt arbeta självständigt så länge det finns korgar på banan in i maskinen.

Korgtvättserien är anpassad för att hantera stora korgar med hög vikt och fungerar utmärkt till exempel för att tvätta gods innan härdning.

Tvättmaskin för korggods i singelkabin om ett eller flera steg. Tvättningen består av spolning och dränkning av godset. 

Tvättmaskin för korggods i helautomatiskt utförande i tunnelförfarande. Korgar hanteras från magasin på rullbana eller direkt från pall. Maskinen passar mycket väl när stora mängder små detaljer behöver tvättas i ett automatiserat förfarande. 

Flexibel korgtvättmaskin med flera tillvalsfunktioner. Godset tvättas i en hermetiskt sluten trumma och kan både spolas, dränkas och torkas. Krävs hög produktionstakt kan maskinen utrustas med rullbana som kan automatiseras. Vid höga renhetskrav finns möjlighet att inkludera ultraljudseffekt i maskinen. Är kraven på torrhet i nästa steg höga kan maskinen utrustas med vakuumtork.