Tvättmaskiner Tvättmaskiner

Ett brett sortiment utav industritvättmaskiner

Filter Filter

Olika typer av filter däribland påsfilter och oljeavskiljare

Tvättvätskor Filter

Både vattenbaserade alkaliskavätskor samt lösningsmedel för maskinsutrustningen