Lavapen serien- manuella tvättskåp

Manuell tvätt där operatören kan tvätta smått och medelstort gods med handskar genom två hål i maskinens front. Tvättningen sker med effektiv pump och spolpistol vilken snabbt kan bytas ut via snabbkoppling till tvättborste om man så önskar. Maskinen kan även utrustas med en tryckluftspistol för torrblåsning. Maskinserien finns i två utföranden, elektrisk med (X) eller utan (C) högtryckspump samt pneumatisk (P). Det elektriska utförandet kan laddas med alkalisk vattenbaserad vätska om max PH 12. Vätskan kan värmas till max 60ºC och ska vara lågskummande vid den temperatur tvättningen sker vid. Det pneumatiska utförandet används för lösningsmedel liknande nafta, kristallolja och fotogen.