Industritvättmaskiner 

Exempel på vårt utbud av industritvättmaskiner. Förutom standardmodellerna nedan bygger och designar vi också maskiner helt efter kundens behov. Vilken tvättmaskin som ska väljas beror på vad som ska tvättas (material, storlek, geometri) och vad som ska tvättas bort. Spoltvättning är mycket effektivt på material med enkel geometri där spolningen kan nå alla ytor. För gods med mycket hörn och hålrum där spoltvättning har svårt att komma åt är dopptvättning ett bra alternativ då godset sänks ned helt i badet och tvättas av genom att det förs upp och ned ur vätskan. Spol och dopptvättar finns både i modeller för tvättning med alkalisk tvättvätska och i modeller som använder lösningsmedel såsom nafta eller kristallolja. Ultraljudstvättning är ett effektivt alternativ när föroreningen sitter fast mycket hårt. 

Spoltvättar spoltvättmaskin rengöring genom spolning

Type text here

Ultraljudstvättar Ultraljudstvättar med hög ultraljudseffekt

Ultraljudstvättar, som lämpar sig väl för svåravlägsnad smuts. 

Tunneltvättar tunneltvätt med ett eller flera steg, spoltvättning

Tunneltvättar lämpar sig extra väl när det krävs en hög produktionstakt. I tunneltvättar sker tvättningen antingen kontinuerligt eller taktat, Tvättmetod och utformning (antal steg, transportsätt, etc) byggs alltid specifikt efter de behov som finns.

Korgtvättar korgtvätt för tvättning av smådetaljer eller annat gods

Korgtvättar är anpassade för att tvätta mindre detaljer som är placerade i korg. Tvättningen kan ske genom både spolning, doppning och ultraljudstvättning eller en kombination beroende på behov.

Manuella tvättar manuell tvätt för tvättning med vatten eller lösningsmedel

Manuella tvättskåp för mindre gods. Godset tvättas med en spolpistol, möjlighet finns för tvättning med både vattenbaserad alkalisk vätska och med lösningsmedel. 

Robottvättar Automatiserad dopptvätt för lastning av robot

Robottvättarna är anpassade för att stå integrerade i en produktionslinje och lastas/lossas av en robot. Tvättningen kan göras med hjälp av doppning, spolning och/eller ultraljud.

Begagnade maskiner Begagnad Pandaqua

Begagnade industritvättmaskiner som inte längre används av tidigare kunder.