Industriell legotvättning i Lund

Milama erbjuder legotvättning i industriel skala i Lund. Vi har ett brett sortiment av tvättmaskiner och kundanpassar även system efter kunds önskemål. Som tillverkare av tvättmaskiner har vi har ett stort kontaktnät av kemileverantörer, filtersystem och automation. Detta borgar för en effektiv hantering av gods och ett gott tvättresultat.

Maskinpark

Maskinparken förändras fortlöpande beroende på kunders behov. Förutom de tvättmaskiner som vi alltid har på plats tar vi fram olika kundanpassade lösningar.


  • Toppmodern ultraljudstvätt för 3,5m³gods med både tvätt samt sköljsteg.
  • Flera tunneltvättmaskiner för effektiv tvättning av plåtgods i flerstegsmaskiner.
  • Mindre ultraljudstvättar för mindre serier.
  • Spoltvättar för kabintvättning där detta är passande.
  • Korgtvättmaskin med doppning och spolning. 
  • Högtryckstvättar för manuell tvättning.


Miljö

I vår ambition om att värna om miljön har vi investerat i ett eget reningsverk som hanterar vårt spillvatten.


Miljöpolicy Milama clean Kontakta oss