Spoltvättmaskiner

Spoltvättmaskinerna tvättar effektivt gods genom spolning med vätska under tryck. spoltvättning rengör effektivt de ytor som träffas och passar utmärkt för tvättning av verktyg, lådor, skivor etc. I Pandaqua och Atom modellerna är tvättbordet fast och spolrören roterar runt maskinen. I Simplex och Simplex big modellerna är spolrören fasta och bordet roteras långsamt. Alla maskinerna är som standard anpassade för att tvätta med vattenbaserad alkalisk vätska, Pandaqua maskiner kan dessutom byggas för att tvätta med lösningsmedel. Simplex maskinerna är utmärkta för tvättning av smått till medelstort gods. Pandaqua, Simplex big och Atom är utmärkta för tvättning av medelstort till stort gods, Pandaquan lämpar sig väl för rektangulära mått och simplex big/Atom för kubiska mått.  

Frontmatad spoltvätt med fast tvättbord och roterande spolrör. Maskinen kan byggas med en eller flera tankar vilket tillåter tvätt/skölj förfarande. Maskinen kan dessutom utrustas med en lång rad tillval bl.a. tryckluftsblåsning, automatisk vätskepåfyllning, partikelfiltrering högre spoltryck och oljeavskilljning. 

Brett sortiment av toppmatade spoltvättar i olika storlekar och versioner. Simplex kan levereras i tre versioner; P som är en enklare elektromekaniskt styrd modell och som kan tvätta i upp till 60 grader. LT som också är anpassad för att tvätta i upp till 60 grader men som styrs via PLC och har möjlighet till fler tillval. Och HT som liksom LT modellen styrs via PLC men kan tvätta i upp till 80 grader. Alla maskinerna är anpassade för att tvätta med vattenbaserad alkalisk tvättvätska. 

Prisvärda frontmatade spoltvättar som är utmärkta för tvättning av medelstort och stort gods. Maskinen kan levereras i två modeller; den enklare Atom som styrs elektromekaniskt och använder sig av roterande spolbågar kring ett fast bord. Den mer avancerade Simplex big modellen styrs av en PLC och har fasta spolbågar med ett roterande bord. Simplex big kan levereras med två tankar för tvätt/skölj. Maskinerna är anpassade för tvättning med alkalisk vattenbaserad vätska.