Tunneltvättar

Tvättmaskiner i automatiskt tunnelförfarande. Olika system med transportmattor, rullbanor, kedjedrift eller hängconveyor. Tvättningen kan göras i ett eller flera steg beroende på behov och torkning kan inkluderas. Maskinerna passar utmärkt när det krävs hög produktionstakt och kan vid behov integreras i en produktionslinje.