Strovels De-scaler 5


Ett svagt, surt rengörings- och avkalkningsmedelmedel för borttagning av metalloxider, kalk och andra oorganiska beläggningar i vattenburna system, som exempelvis kyltorn, värmeväxlare, motorkylare och rörsystem. En ren utrustning ger en ökad verkningsgrad. Är lämplig att använda på känsliga metaller. Lågskummande och lämpar sig för CIP rengöring.