Strovels Biosafe 200


Ett förstärkt aromatiskt snabbseparerande kallavfettningsmedel. Utmärkt för generell avfettning inom industrin. Avlägsnar effektivt oljeföroreningar, tjära, asfalt o dyl. på motorer, fordon, maskinell utrustning mm. Kan appliceras på både våta och torra ytor eftersom den innehåller emulgator. Kallavfettningsmedel lämnar en tunn yta efter sig på tvättgodset varför den bör användas i kombination med andra rengöringsmetoder vid höga rengöringskrav. 


Då vätskan är brandfarlig ska den användas otempererad.