Strovels Biosafe 100


Ett snabbseparerande kallavfettningsmedel. Utmärkt för generell avfettning inom industrin. Avlägsnar effektivt oljeföroreningar, tjära, asfalt o dyl. på motorer, fordon, maskinell utrustning mm. Kan appliceras på både våta och torra ytor eftersom den innehåller emulgator. Svag egendoft gör den mer användarvänlig. Kallavfettningsmedel lämnar en tunn yta efter sig på tvättgodset varför den bör användas i kombination med andra rengöringsmetoder vid höga rengöringskrav. 


Då vätskan är brandfarlig ska den användas otemperarad.