Guide till lämplig tvättvätska

Vilken tvättvätska som är lämpligast beror dels på vilket material godset är i och dels vilken förorening som ska avlägsnas. Guiden nedan är tänkt att ge en översiktlig bild över lämpliga vätskor för vanliga material och föroreningar.

Material som ska rengöras     
                                                             Stål&Järn                    Aluminium, mässing o dyl.  
Förorening 
Sot (Kraftigt nedsmutsat)Process FE 

Process AL

Process AL
Sot (lätt nedsmutsat) 

Alfanol Neutral

Process UFA

Detaljtvätt

Alfanol Neutral

Process UFA

Detaltvätt

Fett (Kraftigt nedsmutsat) 

Process FE

Fett (lätt nedsmutsat)

Alfanol Neutral
Process UFA

Detaljtvätt

Alfanol Neutral
Process UFA

Detaljtvätt

Olja (kraftig förorening/intorkad olja)

Process FE

Biosafe 200

Process AL

Biosafe 200

Process AL

Olja ( mindre förorening)Biosafe 100


Alfanol Neutral

Detaljtvätt

Biosafe 100


Detaljtvätt

Oxider t.ex. rost SyraxDe-scaler 5
Tjära, asfalt o dyl. (svår försmutsning)Biosafe 200

Biosafe 200

Tjära, asfalt o dyl. (mindre förorening)

Biosafe 100

Biosafe 100

Kalk Syrax De-scaler 5
Korrosionsskydd 

Process KS

Process KS
Process UFA


Svårt att hitta en lämplig vätska? kontakta oss så hjälper vi dig att hitta rätt rengöringsmetod.