Strovels Detaljtvätt


Ett alkaliskt lågskummande rengöringsmedel för att tvätta bort sot, fett, animaliska- och vegetabiliska oljor, intorkad olja och annan industrismuts. Lämpar sig för manuell rengöring, CIP-disk, karuselltvättmedel, som rengöringsmedel i ultraljudstvätt och andra tvättar. Utmärkt att använda på järn och stål, men också på känslig metall som t.ex. aluminium, zink, titan o dyl. Produkten har goda rostskyddande egenskaper.