Strovels Alfanol Neutral


pH-neutralt högkoncentrerat rengöringsmedel Ett lågalkaliskt rengöringsmedel för industriell rengöring som är effektivt och högkoncentrerat. Löser sot, fet och oljerik smuts. Anpassad till högtryckstvätt, manuell tvätt och tvätt i bad. Lämpar sig väl för att tvätta rent maskin- och metalldelar från smuts och skärvätska. Svanen Godkänd.