Korgtvätt Rotor

Rotor är avsedd att tvätta mindre detaljer i korg i upp till 80°C i vattenbaserad alkalisk vätska. Godset kan täckas helt av vatten under tvättningen och roteras kontinuerligt. Rengöringsprocessen kan förutom rotation i vatten också bestå av spolning och/eller ultraljud. Trumman där korgen tvättas är hermetiskt försluten och godset kan effektivt torkas med tryckluft, varmluft eller vakuum. Tvättprocessen är helt automatisk och styrs via PLC med touch skärm.