Lagerutrymme för kort eller långtidshyra

Milama har i dagsläget 500 m2 lagerutrymme tillgängligt för uthyrning i Lund. Lokalen är uppvärmd, låst, larmad och försäkrad. Lagerlokalen är belagd i anslutning till vår produktion med daglig aktivitet, gods kan därför snabbt hämtas eller lämnas för lagerställning. Vi har en tre tons truck och 3,5 meters porthöjd, vi kan därför hantera lastning och lossning av de flesta typer av gods. Vid behov kan gods lagras i pallställ. 

Beroende på vilka behov som finns kan vi hyra ut plats under längre eller kortare tid, Ytan som hyrs kan också skalas upp eller ned beroende på behoven. Vi kan hyra ut utrymme både som en ren lagerhållare eller som ett mellanlager efter legotvättning eller efter att vi utfört annan tjänst. T.ex. har vi möjlighet att efter tvätt och delmontage av en produkt lagerställa denna och sedan skicka ut pallar vid avrop. 

Kontakta oss gärna för att diskutera olika lösningar.