Tunneltvättar

Tvättmaskiner i automatiskt tunnelförfarande. Olika system med transportmattor, rullbanor, kedjedrift eller hängconveyer.