Tvättbjörn Milaqua Serien

Dopptvätt som tvättar godset genom upprepade nedsänkningar i ett uppvärmt alkaliskt bad. Maskinen kan dessutom utrustas med både spolning och ultraljudseffekt för
effektivare rengöring. Doppningen ned i badet möjliggör effektiv rengöring av håligheter
och skymda konturer. Maskinserien är mycket flexibel och kan anpassas efter
kundens behov med avseende på godsstorlek, tillval, etc.