Påsfilter

Rostfria påsfilterhus och påsfilter för att avlägsna partiklar från vätskan som används. Påsfilterhusen är anpassade för ett flöde på 300 liter per minut och ett tryck på upp till 4 bar, båda kan dock ökas vid behov. Påsfilterhusen kan också leveraras med andra tillval; tryckmätare före och efter, magnetfilter och stålstrumpa för aktivt kol.