Oljeavskiljare

Oljeavskiljare stationärt monterad mot tank eller mobil enhet. Oljeavskiljaren avskiljer oljor, kylemulsioner och liknande genom att utnyttja oljans tendens att skikta sig och flyta upp till ytan. I standardutförande är den anpassad för att rengöra tankar upp till 1500 liter, detta kan dock ökas vid behov.