Filter

Maskintillbehör som är avsedda för att förlänga livstiden på badet vilket sparar både tid, pengar och miljö. Påsfilter avlägsnar partiklar och filtreringsgraden kan anpassas efter behov. Oljeavskiljare avlägsnar olja, kylemulsioner och liknande. Tillbehören kan levereras både inbyggda i nya maskiner eller separat för installation på befintliga maskiner.