Oljeavskiljare

Oljeavskiljare stationärt monterad mot tank eller mobil enhet.